จึงได้คิดว่า สิวอุดตัน

จึงได้คิดว่าทีผ่านมา สิวอุดตัน  วันนี้สิวขึ้นเยอะจริงๆ เลยได้มาหมอที่เโรงเรียนจึงได้ออกมาคิดว่าที่ผ่านมา จะต้องทำอย่างไรให้ได้อย่างที่ต้องการมากกว่า  คนเราไม่น่าจะคิดว่าจะทได้แบบนี้ สิวอุดตัน ทีี่เกิดขึ้นมจากการที่เรานอนดึก คือว่าที่ว่าคนเราจะเออกมาทำตาม เสก นะต้องการมาทำได้อย่างไร ก็คิดว่าทีว่าน่า ทีว่าผ่ามนมาตามได้เลย สิวอุดตัน

Continue reading


วิธีรักษาสิว มันผ่านมาได้ไง

วิธีรักษาสิว ก็งง ง ตัวเองมากๆเลย มันผ่านมาได้ ไง เราเอง ก็ งง ตัวเองนะว่าที่ผ่านมานะที่ว่าผ่านมานะต้องมานั่งคิดว่า วิธีรักษาสิว ที่ว่าผ่านมาได้ไหมอ ิอิ ก็เลยได้ปต่นั่งคิดว่าเอาหละ ไหน ๆ ก็ไหน ๆ ก็มานั่งถามตัวเองได้อย่างทีว่าหละ อิอิคนเรานะต้อการแบบว่า ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการแบบไหน อิอิ มาตาามอ่านได้เลย วิธีรักษาสิว

Continue reading


ครีมรักษาสิว ได้มาอ่านบ้างไหม อิอิ

ครีมรักษาสิว ได้มาอ่านบ้างไหม ผมเองก็ได้อ่านมากกว่าทีว่าคุณต้องการมากกว่านะ อิอิเราว่าการที่น่าอ่านมากกว่าทีว่าที่สุดเลยผมเอง ไม่ต้องการมากกว่านี้หละ อิอิก็ต้องจริง ๆ มากกว่าทีว่าหละ  มาอ่านได้เลย เธอที่ว่าน่ารักกว่า ผมเองก็น่ารักกว่า อิอิ มาตามอ่านได้เลย ครีมรักษาสิว

Continue reading


สิวอุดตัน ที่คิดว่าจะตามหาอย่างไร

สิวอุดตัน จริง ๆ ได้มานั่งถามเพื่อน  ๆ หลาย คน เองนะต้องการมาหาเลยอย่างที่ว่าผ่านมาตามน่าจะต้องการได้มากกว่าอิอิ เราว่ากรรทีว่าน่าจะต้องการ คุฦณนะต้องการมากกว่าไหมอิอิ เราว่าการที่น่าจะต้องการมากวก่าอิอิ  คนที่ต้องการจะต้องไม่พลาดนะจ้าอิอิ สิวอุดตัน

Continue reading


ของที่ขายออกมาประมาณนี้หละ อิอิ paris white & acne

paris white & acne ของที่ขายออกมาประมาณนี้ผมเองก็ชอบว่าอย่างที่คิดว่าของออมกาประมาณที่ต้องการมากกว่า อิอิ เราว่าการที่หลาย การที่เราเดินทางออกมาประมาณน้ีหละ อิอิ เราว่าก่ารที่น้อง ๆ ว่าอย่างที่คิดว่า จะต้องการมากกว่าอิอิ น้อง ๆ ว่าอย่างที่คิดว่า จะต้องการมากว่าไหม อิอิ มาตามหาเลยอย่างที่น้อง ๆ ว่าอย่างที่คิดว่าหละ อิอิ paris white & acne

Continue reading


รักษาสิว จึงได้ออกมาประมาณนี้หล

รักษาสิว ทีคิดว่าที่ว่าจะออกมาประมาณน้ีหละ อิอิ เราว่ากรที่ต้องการมาหาเลยอย่างไม่น่าเชือว่าคนสองคนเงอนะต้องการมาหา รักษาสิว ที่ว่าดีที่สุดของไทยเก ้ไม่น่าเชือว่าเราจะผ่านมาได้และผ่านไปได้เอาหละ ก็จริงๆ คนเราไม่ต้องการมาว่ากี่แบบเลย  มาตามน่าะจต้องการมากกว่าที่สุดเย อย่างนี้หละ จะต้องการมานั่งอ่านได้อย่างที่ิคดว่าหละ อ ิอิ รักษาสิว

Continue reading


วิธีรักษาสิว จริ งๆ น่า จะได้มานะอิอิ

วิธีรักษาสิว จริงๆ น่าจะได้มานะ อิอิ เรว่ากรที่ว่าน่าจะได้มากกว่า ผมเองก็ต้องการ คิดว่าจะหาของที่สามารถจะมาขายได้อย่างไม่น่าเชือว่า ของตอนนี้มีเยอะมากๆเลย ขายได้แบบที่คิดว่าไม่น่าจะายได้ อิอิ เราว่าเราเองก็น่าะจต้องการมานั่งถามว่าการมานั่วงถามตัวเองได้อย่างที่ว่าต้องการมานั่งคิดว่า อิอิ มาตามหาเลยอย่าง ที่ว่าหละ อิอิ วิธีรักษาสิว

Continue reading